Nacházíte se na stránkách sociální služby: CHB Bohumín Malá.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltext vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ceník

Ceník

Úhrada za ubytování

jednolůžkový pokoj úhrada činí denně 280,-Kč

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy:

 • Celodenní strava 223,- Kč/den
 • Oběd 93,- Kč/den

Podpora při přípravě stravy:

Individuální

 • Formou dohledu (občasná podpora, slovní rada) 15,- Kč/úkon
 • Formou podpory či pomoci pracovníka (průběžná instruktáž, poradenství, přímé zapojení pracovníka)
 • do 15 minut času přípravy 18,- Kč/úkon
 • do 30 minut času přípravy 24,- Kč/úkon
 • od 30 minut času přípravy 30,- Kč/úkon

Skupinová (pro 2 klienty)

 • Formou dohledu (občasná podpora, slovní rada) 10,- Kč/úkon
 • Formou podpory či pomoci pracovníka (průběžná instruktáž, poradenství, přímo zapojení pracovníka)
 • do 15 minut času přípravy 9,- Kč/úkon
 • do 30 minut času přípravy 12,- Kč/úkon
 • od 30 minut času přípravy 15,- Kč/úkon

Skupinová (pro 3 klienty)

 • Formou dohledu (občasná podpora, slovní rada) 5,- Kč/úkon
 • Formou podpory či pomoci pracovníka (průběžná instruktáž, poradenství, přímé zapojení pracovníka)
 • do 15 minut času přípravy 6,- Kč/úkon
 • do 30 minut času přípravy 8,- Kč/úkon
 • od 30 minut času přípravy 10,- Kč/úkon

V případě, že se jedná o podporu poskytnutou v rámci základní činnosti „Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností“, je cena účtována dle skutečně spotřebovaného času, tj. 130,- Kč/1 hodina. Podmínkami pro účtování dle skutečně spotřebovaného času je:

 1. Nácvik a upevňování dovedností spojených s přípravou stravy jsou sjednány v IP klienta.
 2. Před samotným úkonem je s klientem domluveno, že jde o nácvik, což je zapsáno do záznamů o průběhu služby.

Úkony péče – 130 Kč za 1 hodinu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
 • pomoc při běžné údržbě domácích spotřebičů
 • podpora v hospodaření s penězi vč. pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným soc. prostředím
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.
 • Podpora v oblasti partnerských vztahů.
 • Podpora při získávání nácviků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

 • Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
 • Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Měsíční úhrada = počet minut skutečně poskytnuté péče x hodinová sazba.

Úhrada je stanovena dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění výše uvedených úkonů. V případě, kdy úkon netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.