Nacházíte se na stránkách sociální služby: CHB Bohumín Malá.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.


Změna velikosti písma

Fulltext vyhledávání

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Domova Jistoty p. o. v Bohumíně na ulici Malá a Slezská ve Starém Bohumíně  je podporovat lidi s duševním onemocněním na jejich cestě ke zotavování, osobnímu růstu, soběstačnosti, společenskému začleňování.

Pro zájemceVrituální prohlídka

 

Cíle služby

Člověk dostává v chráněném bydlení takovou podporu, která vede k jeho zotavení ze závažného duševního onemocnění a k jeho sociálnímu začleňování. Našim cílem je, aby člověk:

  • byl připraven na samostatný život, nebo na život s co nejnižší mírou potřebné podpory,
  • přijímal odpovědnost za svou osobu, naplňování svých potřeb, dosahování svých osobních cílů a cílů spolupráce,
  • aktivně naplňoval volný čas a zapojil se do pracovních aktivit,
  • navazoval a udržoval mezilidské vztahy,
  • uměl komunikovat, formulovat své potřeby, chránit své zájmy a jednat s lidmi, s úřady a v situacích běžného života,
  • byl co nejvíce soběstačný v péči o svou osobu a o domácnost,
  • uměl se rozhodovat  o svých záležitostech, spravoval si své finance sám, nebo s pomocí opatrovníka,
  • pečoval o své zdraví, znal své onemocnění, věděl, jak mu předcházet, přijímal zodpovědnost za svou duševní pohodu a vyhledání pomoci v případě potřeby

 

 

 

Zobrazit více


Partneři a sponzoři