Nacházíte se na stránkách sociální služby: CHB Bohumín Malá.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.


Změna velikosti písma

Fulltext vyhledávání

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Domova Jistoty p. o. v Bohumíně na ulici Malá ve Starém Bohumíně je podporovat lidi s duševním onemocněním na jejich cestě ke zotavování, osobnímu růstu, soběstačnosti a společenskému začleňování.

Pro zájemceVrituální prohlídka

Cíle služby

Celkovým cílem sociální služby je připravit klienta na samostatný život v podmínkách zcela běžného prostředí či chráněného bydlení. Podporovat vytváření struktur vztahů s přirozeným prostředím, opatrovníky, které umožní klientům setrvat v přirozeném prostředí.

Zejména je cílem:

  1. Motivace – klient získává podporu k chuti do života, plánování a organizování vlastních činností spojených s běžným způsobem života.
  2. Překonávání překážek – klient získává podporu k překonávání překážek, z nezdarů se dokáže poučit a přeměnit je v příležitost.
  3. Komunikace – klient získává podporu vyjadřovat a formulovat své potřeby, chránit své zájmy, jednat s lidmi, s úřady a v situacích běžného života.
  4. Soběstačnost – klient získává podporu při rozvíjení soběstačnosti v oblastech péče o sebe, o domácnost, přípravy stravy, zajišťování nákupů, hospodaření s finančnímu prostředky.
  5. Překonávání nemoci – klient získává podporu při zvládání své nemoci, jejímu porozumění, přijetí zodpovědnosti za svou duševní pohodu a vyhledání pomoci v případě potřeby.
  6. Zodpovědnost – klient získává podporu pro přijetí zodpovědnosti za svou osobu, naplňování svých potřeb a dosahování svých osobních cílů a cílů spolupráce.
  7. Vytváření vztahů – klient získává podporu při vytváření a udržování mezilidských vztahů a sociálních dovedností k osobám své rodiny, zaměstnancům a klientům sociální služby, spolupracovníkům či přátelům.
  8. Bohatost života – klient získává podporu k organizování a prožívání života v celé jeho bohatosti, aktivní naplňování volného času a zapojování do pracovních aktivit.
Zobrazit více


Partneři a sponzoři