Nacházíte se na stránkách sociální služby: CHB Bohumín Malá.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltext vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace o službě > Úkony péče

Úkony péče

Úkony péče jsou poskytovány dle individuálně určených potřeb uživatelů, s přihlédnutím k jejich schopnostem a možnostem. Během poskytování služby je průběžně s uživatelem (v rámci individuálního plánování služby) vyhodnocován a přehodnocován rozsah a způsob potřebné podpory a pomoci u jednotlivých úkonů péče.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 1. Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti.
 2. Pomoc při údržbě domácích spotřebičů.
 3. Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
 2. Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.
 3. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a uplatněných zájmů. 
 2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
 2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 3. Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání.
 4. Podpora v oblasti partnerských vztahů.
 5. Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

Sociálně terapeutické činnosti

 1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. pomoc při použití WC.