Nacházíte se na stránkách sociální služby: CHB Bohumín Malá.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltext vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce

Pro zájemce

Jednání se zájemcem o službu se uskutečňuje s osobou, která má o sociální službu zájem. Jednání se uskutečňuje v kanceláři pracovníka pověřeného jednáním se zájemcem o službu nebo v přirozeném domácím prostředí či v místě současného pobytu zájemce o službu.

Osobu omezenou ve svéprávnosti zastupuje u jednání soudem ustanovený opatrovník. Zastupování však nesmí být na úkor přímého kontaktu s osobou zájemce o službu, zejména pak bezprostředního poskytování informací i rozhodování. Na přání zájemce se jednání mohou zúčastnit další osoby, které zájemce určí.

Jednání se zájemcem o službu zahrnuje:

  • informování o poskytované sociální službě – obecné seznámení zájemce se službou, cílovou skupinou, prostředím, podmínkami a obecnými způsoby a možnostmi poskytování služby, čekací dobou atp.,
  • projednávání očekávání, potřeb a osobních cílů zájemce o službu,
  • projednávání možné individuální podpory.

Pracovník pověřený jednáním – vedoucí zařízení Mgr. Dagmar Jurzykowská, sociální pracovnice Bc. Jana Vahylová, případně ředitelka organizace p. Ing. Jiřina Zdražilová.

V případě, že se zájemce o poskytnutí služby dostaví v době, kdy není přítomen žádný z pracovníků pověřených jednáním, obdrží základní informace o poskytované službě s kontakty na pověřeného pracovníka a informační brožury. Stejně jako informace, jak se může s pověřenými pracovníky kontaktovat.

Formy předávání informací:

Aktualizace žádosti:

  • Žadatel má povinnost každoročně svou žádost telefonicky, emailem či osobně aktualizovat tzn. potvrdit svůj zájem o službu.